Psychomotoriek

Praktijk voor Psychomotorische therapie

Individuele Psychomotorische therapie

Wat is het doel van Psychomotorische therapie?
Het doel van Psychomotorische therapie is een gedragsverandering tot stand te brengen en daarmee de geconstateerde problematiek weg te nemen of te verminderen.

De werkwijze
Stap 1
Het aanbieden van dynamische en/of actieve werkvormen om
            persoonlijke probleemsituaties te verduidelijken.

Stap 2 Het aanbieden van nieuwe oplossingsmogelijkheden in een werkvorm.
Stap 3 Het bewust ervaren wat het effect is van de gekozen oplossing.
Stap 4 het koppelen van de ervaring aan dagelijkse (probleem)situaties.

Op deze manier worden nieuwe denk- en gedragspatronen aangeleerd en worden ze gevoelsmatig verankerd.

Het werkterrein van de Psychomotorisch therapeut ligt op hetzelfde gebied als dat van een psycholoog.
Het verschil met een psycholoog is dat bij PMT dynamische en/of actieve werkvormen gebruikt worden.

Individuele Psychomotorische therapie wordt aangeboden aan zowel kinderen, jongeren als volwassenen.
De werkwijze wordt aangepast aan de leeftijd en de hulpvraag van de cliënt.
Kinderen zullen vaker sportieve ervaringsgerichte werkvormen aangeboden krijgen om probleemsituaties te verhelderen en/of in positieve zin te veranderen.
Bij volwassenen zal de werkwijze meer gericht zijn op inzicht, het (h)erkennen van gevoelens & emoties en verandering van gedragspatronen. 


Behandelprogramma
Afhankelijk van de hulpvraag zal er samen met de cliënt gezocht worden naar een passend behandelprogramma.
Een PMT traject uitstippelen in overleg met de cliënt is altijd maatwerk!


PMT bij volwassenen (vanaf 18 jaar)
Psychomotorische therapie bij volwassenen is met name geschikt bij de onderstaande klachten;
*depressiviteit
*mentale en/of lichamelijke overbelasting
*hooggevoeligheid (HSP) en overgevoeligheid
*burn-out en overspannenheid
*contact/ communicatieproblemen
*lichamelijke klachten die niet (alleen) terug te voeren zijn op een medische oorzaak zoals (spannings) hoofdpijn
*neiging tot veel piekeren en de wil om alles te rationaliseren
*een negatief zelfbeeld
*angst, stress en/of onrust
*traumatische ervaringen (PTSS)
*emotioneel en seksueel misbruik


PMT bij kinderen en jongeren (tot 18 jaar)
Psychomotorische therapie is ook een effectieve behandelvorm bij kinderen en jongeren.
Kinderen en jongeren die vastlopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling hebben vaak meer baat bij een ervaringsgerichte doe-therapie dan aan een praatsessie.
Nieuw gedrag wordt aangeleerd met actieve, speelse werkvormen.
Het ervaren van de (positieve) effecten van nieuw gedrag in het contact met anderen brengt het veranderingsproces tot stand.
Samenwerking met ouders en/of ouders en anderen uit de leefomgeving van het kind, ondersteunt dit proces.

Psychomotorische therapie bij kinderen en jongeren is met name geschikt bij de onderstaande klachten:
*ADHD, ADD
*ASS, klassiek autisme, PDD-NOS, McDD, Asperger
*opstandig, agressief gedrag
*faalangst
*eetproblemen
*angst, stress en/of onrust
*concentratieproblemen
*een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen
*stil en teruggetrokken gedrag
*neiging tot veel piekeren en de wil om alles te rationaliseren
*communicatieproblemen met volwassenen en kinderen
*plannings- informatieverwerkingsproblemen
*hooggevoeligheid (HSP) en overgevoeligheid
*(gender) identiteitsstoornis

Bij een specifieke problematiek die hierboven niet beschreven is, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Praktijk Psychomotoriek.
Praktijk Psychomotoriek, Scheldeplein 53, Ridderkerk - Bolnes |  Psychomotorische therapie voor volwassenen, jongeren en kinderen
Regio Rotterdam, Ridderkerk, Barendrecht, Hendrik Ido Ambacht, Zwijndrecht, Dordrecht   |  Partners: PMTinfosite | Lavieterra