Praktijk Psychomotoriek
Psychomotorische therapie (PMT) & Begeleiding

Psychomotorische therapie (PMT) 10 t/m 18 jaar

Leren wat je moet doen wat je wilt veranderen

PMT kan bij Praktijk Psychomotoriek ook als behandelvorm worden ingezet voor kinderen en jongeren die vastlopen in zijn/haar ontwikkeling.
Aanmelden voor een PMT traject kan vanaf 10 jaar.

Er zullen in het behandeltraject sportieve ervaringsgerichte werkvormen worden aangeboden, om uiteindelijk negatieve ervaringen en/of probleemsituaties te verwerken en nieuwe positieve ervaringen op te doen. Zo ontstaat voor het kind/jongere weer ruimte om zich verder te ontwikkelen

Het toepassen van nieuw aangeleerd gedrag in alledaagse situaties, brengt het veranderingsproces uiteindelijk tot stand.
Samenwerking met ouder(s)/ verzorger(s) en (indien gewenst) school, ondersteunt dit proces.


De werkwijze in 3 stappen

 1. Het aanbieden van werkvormen die zowel positieve gedragskenmerken als persoonlijke probleemsituaties inzichtelijk maken.
  Door deelname aan de werkvormen wordt ook het gedachtepatroon van uw kind inzichtelijk gemaakt.
  Het gevolg is o.a. meer bewustwording van destructieve keuzes die gerelateerd zijn aan zijn/haar klachten.
 2. De opdracht of werkvorm zal nogmaals worden aangeboden, maar dan nu met de aangeboden constructieve keuzemogelijkheden.
 3. Het koppelen van positieve ervaringen uit de voorgaande stap aan dagelijkse (probleem) situaties.
  Daarnaast worden er praktische tools aangereikt om de probleemsituaties anders aan te pakken.

Op deze manier worden nieuwe denk- en gedragspatronen aangeleerd én worden ze gevoelsmatig verankerd.

Voorbeelden van veel voorkomende hulpvragen:

 • Angsten (zoals faalangst, sociale angst) / stressklachten
 • Een negatief zelfbeeld en/of weinig zelfvertrouwen
 • Moeite met het aangeven van grenzen (weerbaarheid)
 • Communicatieproblemen met leeftijdsgenoten en volwassenen
 • Perfectionisme
 • Executieve vaardigheden: Taakinitiatie, Planning/ Prioritering en/of Timemanagement
 • (Hoog) gevoeligheid / sensitiviteit (HSP) als een last ervaren
 • (Hoog) begaafdheid als een last ervaren
 • Emotieregulatie / stemmingswisselingen  / somberheid
 • Stil en teruggetrokken gedrag / verlegenheid
 • Veel piekeren en de wil om alles te rationaliseren en/of te controleren.
 • Rouw, verlies en/of moeite met een ingrijpende gebeurtenis
 • Identiteitsproblemen


Ook voor het ontdekken en verder ontwikkelen van persoonlijke drijfveren en talenten, kan PMT worden ingezet.