Psychomotoriek

Praktijk voor Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelmethode voor het doorbreken van sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, stemmingswisselingen en communicatieproblemen.
Het doel van Psychomotorische therapie is een gedragsverandering tot stand brengen of tenminste daaraan een bijdrage te leveren en daarmee de geconstateerde problematiek weg te nemen of te verminderen.

Het werkterrein van de Psychomotorisch therapeut ligt op hetzelfde gebied als dat van een psycholoog.
Het verschil met een psycholoog is dat bij PMT dynamische en/of actieve werkvormen gebruikt worden.

Tijdens de communicatie tussen cliënt en therapeut worden deze dynamische en/of actieve werkvormen gebruikt om persoonlijke probleemsituaties te verduidelijken.
Vervolgens worden nieuwe oplossingsmogelijkheden uitgeprobeerd in de werkvormen en gekoppeld aan dagelijkse situaties.
Op die manier worden nieuwe denk- en gedragspatronen aangeleerd en worden ze gevoelsmatig verankerd.


Behandelaanbod
Praktijk Psychomotoriek biedt Psychomotorische therapie aan voor zowel kinderen, adolescenten en volwassenen.
Afhankelijk van de hulpvraag zal er samen met de cliënt gezocht worden naar een passend behandelprogramma.

Volwassenen (vanaf 18 jaar)
Psychomotorische therapie bij volwassenen is met name geschikt bij de onderstaande klachten;
*depressiviteit
*mentale en/of lichamelijke overbelasting
*burn-out en overspannenheid
*contact/ communicatieproblemen
*lichamelijke klachten die niet (alleen) terug te voeren zijn op een medische oorzaak zoals (spannings) hoofdpijn
*neiging tot veel piekeren en de wil om alles te rationaliseren
*een negatief zelfbeeld
*angst, stress en/of onrust
*traumatische ervaringen (PTSS)

Kinderen en adolescenten (tot 18 jaar)
Psychomotorische therapie is ook een effectieve behandelvorm bij kinderen en adolescenten.
Kinderen en adolescenten die vastlopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling hebben vaak meer baat bij een ervaringsgerichte doe-therapie dan aan een praatsessie.
Nieuw gedrag wordt aangeleerd met actieve, speelse werkvormen.
Het ervaren van de (positieve) effecten van nieuw gedrag in het contact met anderen brengt het veranderingsproces tot stand.
Samenwerking met ouders en/of ouders en anderen uit de leefomgeving van het kind, ondersteunt dit proces.

Psychomotorische therapie bij kinderen en adolescenten is met name geschikt bij de onderstaande klachten:
*ADHD, ADD
*ASS, klassiek autisme, PDD-NOS, McDD, Asperger
*opstandig, agressief gedrag
*faalangst
*eetproblemen
*angst, stress en/of onrust
*concentratieproblemen
*een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen
*stil en teruggetrokken gedrag
*neiging tot veel piekeren en de wil om alles te rationaliseren
*communicatieproblemen met volwassenen en kinderen
*plannings- informatieverwerkingsproblemen
*hoog sensitiviteit, HSP
*(gender) identiteitsstoornis

Bij een specifieke problematiek die hierboven niet beschreven is, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Praktijk Psychomotoriek.