Psychomotoriek

Praktijk voor Psychomotorische therapie

Praktijk Psychomotoriek / Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (of Psychomotore therapie) is een behandelmethode voor het doorbreken van sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, stemmingswisselingen en communicatieproblemen voor zowel kinderen, adolescenten en volwassenen.

Bij de communicatie tussen cliënt en therapeut worden dynamische en/of actieve werkvormen gebruikt om persoonlijke probleemsituaties te verduidelijken. Nieuwe denk- en gedragspatronen worden aangeleerd  en worden gevoelsmatig verankerd.

Kortom: Psychomotorische therapie is een
doe-therapie waarbij actief gewerkt wordt aan het (zowel rationeel als gevoelsmatig) veranderen van denk- én gedragspatronen

Meer informatie over Psychomotorische therapie binnen mijn praktijk: 
klik hier

Praktijk Psychomotoriek is aangesloten bij:


Nederlandse Federatie voor de gezondheidszorg (NFG)  Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
Praktijk Psychomotoriek, Scheldeplein 53, Ridderkerk - Bolnes
Psychomotorische therapie voor volwassenen, adolescenten en kinderen
Regio Rotterdam, Ridderkerk, Barendrecht, Hendrik Ido Ambacht, Zwijndrecht, Dordrecht
Partners: PMTinfosite | Lavieterra